Historia naszej parafii

Parafia powstała w XV w., pierwszy kościół był drewniany. Liber Beneficjorum Łaskiego z 1510 r. informuje, iż we wsi „Bąbelno” był kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Po pożarze ok. 1511 r. zbudowano nowy kościół. W l. 1548-1618 był on w rękach innowierców. W 1657 r. okolicę spustoszyli Szwedzi, którzy wkroczyli do Bebelna w Wielkanoc i  zniszczyli kościół. Kościół był też kilkakrotnie rabowany. Z początkiem XVIII w. była już pilna konieczność budowy nowej świątyni w Bebelnie. Jej fundatorami w 1745 r. byli Antoni i Karol Bystrzanowscy, dziedzice Bebelna.

 

Jest to kościół modrzewiowy, zrębowej konstrukcji, jednonawowy. W 1777 r. dobudowano doń zakrystię i kruchtę. Był on także rozbudowywany w 1901 r. W ołtarzu głównym z 1894 r. - obraz Najświętszej Maryi Panny (na zasuwie – drugi patron św. Mikołaj).  Na obrazie – zgodnie z relacją ks. Wiśniewskiego -  w 1778 r.  było 17 wotów (większość z nich zrabowali Moskale w 1794 r.). Ołtarze boczne z XIX w., fragmentarycznie ze starszą ornamentacją. Zabytkowe  także tabernakulum, na tęczy – krucyfiks, a na wysokości bocznego ołtarza – współczesna figura Matki Bożej Fatimskiej.

 


 

Czy wiesz że...


Bebelno należało do rodu Długoszów, z którego pochodził historyk Jan Długosz . Pisze ks. Jan Wiśniewski w swej monografii o kościołach diecezji: „Parafia istnieje w XV wieku. Bebelno należało do Jana Długosza, ojca historyka; w połowie XV w. ma tę wieś najstarszy z jego sześciu synów Janów – Jan Długosz. Od Długoszów kościół otrzymał sadzawkę (…). Na południe od dzisiejszej plebanii, między Dziadówkami a Górną Wsią (nazwy części Bebelna), jest miejsce otoczone rowem w kształcie kwadratu, na którem stał ongi dawny kościół. Znajdowano tam kafle polewane, a na nich były wyobrażone sceny z historii świętej: Adam i Ewa w raju, Kain zabija Abla i in. Wyorano tam nawet kropielnicę, lecz ją ciemni ludzie zniszczyli. Lud uważa ten plac za miejsce pokuty…”.

 

Od 1999 r. w parafii jest figura Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona przez biskupa fatimskiego i ofiarowana przez darczyńcę ze Szwajcarii. W parafii jest podtrzymywany kult fatimski.

Galeria

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Bebelnie, siedziba: Włoszczowa, Bebelno, Zakościele 45.